Nr. tel/fax:
0253/
Adresa:
sat Stoina, comuna Stoina, jud. Gorj Phare

Proiectul: Sistem modern de diseminare a informatiilor si de gestionare a bugetului primariei si a resurselor locale cu participarea activa a omunitatii locale

Finantat prin Programul Phare Ro 2002. Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administratiei la nivel local

Obiectivele realizate ale proiectului:
- O retea de calculatoare interconectate pusa in functiune in sediul primariei formata din echipamente achizitionate din fondurile proiectului:
- 1 server
- 4 calculatoare
- 1 imprimanta
- 2 calculatoare existente
Se asigura accesul rapid la date si programe, la informatiile asupra realizarilor si programelor de dezvoltare a comunei
- conectarea la internet a primariei si crearea unei pagini Web de prezentare a primariei si a comunei
- cresterea competentelor profesionale a persoanelor din primarie si a consiliului local
- instruirea prin cursuri a personalului primariei, prin simpozioane, demonstratii si practica pe noul sistem informatic si internet

Modernizarea sistemului informatic al primariei, accesul la internet si la sistemul legislativ cu ajutorul fondurilor nerambursabile ale proiectului reprezinta un deziderat mai vechi, materializat acum pe deplin


 

© 2006 - Centrul de Calcul - All rights reserved.

Avertisment - Acest site web nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati adresa Centrului de Informare al Comisiei Europene Ón Romania.